Tajikistan Energy

See also: Tajikistan Electricity

Energy Consumption in Tajikistan

Tajikistan consumed 225,261,633,000 BTU (0.23 quadrillion BTU) of energy in 2017. This represents 0.04% of global energy consumption. Tajikistan produced 198,058,530,000 BTU (0.20 quadrillion BTU) of energy, covering 88% of its annual energy consumption needs.

 

Non Renewable (Fossil Fuels)
Energy Consumption
32%
73,205,098,000 BTU
Oil : 36,768,000,000 BTU (16%)
Renewable and Nuclear
Energy Consumption
68%
157,164,718,000 BTU

 

See also

Sources