Uzbekistan Energy

See also: Uzbekistan Electricity

Energy Consumption in Uzbekistan

Uzbekistan consumed 1,798,254,680,000 BTU (1.80 quadrillion BTU) of energy in 2017. This represents 0.31% of global energy consumption. Uzbekistan produced 2,134,897,145,000 BTU (2.13 quadrillion BTU) of energy, covering 119% of its annual energy consumption needs.

 

Non Renewable (Fossil Fuels)
Energy Consumption
96%
1,723,764,118,000 BTU
Oil : 100,265,000,000 BTU (6%)
Renewable and Nuclear
Energy Consumption
4%
76,403,634,000 BTU

 

See also

Sources