Население
Зареждане на данните ...
Настоящо население на света
 
Зареждане на данните ...
Раждания за тази година Инфо
Зареждане на данните ...
Раждания за днес Инфо
Зареждане на данните ...
Смъртност за тази година  
Зареждане на данните ...
Смъртност днес  
Зареждане на данните ...
Ръст в популацията за тази година  
 
Правителства и икономики
Зареждане на данните ...
Държавни разходи за здравеопазване днес
Зареждане на данните ...
Държавни разходи за образование днес
Зареждане на данните ...
Държавни военни разходи днес
Зареждане на данните ...
Коли, произведени тази година  
Зареждане на данните ...
Велосипеди, произведени тази година  
Зареждане на данните ...
Компютри, продадени тази година  
 
Общество и медии
Зареждане на данните ...
Книги, публикувани тази година  
Зареждане на данните ...
Вестници, разпространени днес  
Зареждане на данните ...
Продадени телевизори днес  
Зареждане на данните ...
Продадени мобилни телефони днес  
Зареждане на данните ...
Пари, похарчени за видеоигри днес  
Зареждане на данните ...
Потребители на интернет в света  
Зареждане на данните ...
Електронни съобщения изпратени днес (E-mail)  
Зареждане на данните ...
Блог постове написани днес  
Зареждане на данните ...
Пуснати съобщения в Twitter днес  
Зареждане на данните ...
Търсения в Гугъл днес  
 
Околна среда
Зареждане на данните ...
Гори, загубени тази година (в хектари)  
Зареждане на данните ...
Земя, загубена заради почвена ерозия тази година (в хектари)  
Зареждане на данните ...
Емисии въглероден диоксид тази година (в тонове)  
Зареждане на данните ...
Опустиняване тази година (в хектари)  
Зареждане на данните ...
Токсични индустриални отпадъци тази година (в тонове)  
 
Храна
Зареждане на данните ...
Гладуващи хора в света  
Зареждане на данните ...
Хора с наднормено тегло в света  
Зареждане на данните ...
Хора със затлъстяване в света  
Зареждане на данните ...
Хора умрели от глад днес  
Зареждане на данните ...
Пари похарчени за болести свързани със затлъстяването в САЩ днес  
Зареждане на данните ...
Пари похарчени за програми за отслабване в САЩ днес  
 
Вода
Зареждане на данните ...
Вода консумирана тази година (в милиони м3)  
Зареждане на данните ...
Смърт от болести свързани с водата тази година  
Зареждане на данните ...
Хора без достъп до безопасна за пиене вода  
 
Енергия
Зареждане на данните ...
Енергия използвана в света (MWh), добивана от:  
Зареждане на данните ...
- Невъзобновими източници (MWh)  
Зареждане на данните ...
- Възобновими източници (MWh)  
Зареждане на данните ...
Енергия от слънцето, достигаща земята днес (MWh)  
Зареждане на данните ...
Изпомпеният днес нефт (барели)  
Зареждане на данните ...
Оставащ нефт (барели) Инфо
Зареждане на данните ...
Дни до свършването на нефта  
Зареждане на данните ...
Оставащ природен газ (boe) Инфо
Зареждане на данните ...
Дни до свършването на газа  
Зареждане на данните ...
Оставащи въглища (boe)  
Зареждане на данните ...
Дни до свършването на въглищата  
 
Здраве
Зареждане на данните ...
Смъртни случаи от заразни болести тази година  
Зареждане на данните ...
Смърт на деца под 5 години тази година  
Зареждане на данните ...
Аборти тази година  
Зареждане на данните ...
Смърт на майки при раждане тази година  
Зареждане на данните ...
Хора заразени със ХИВ/СПИН  
Зареждане на данните ...
Смъртни случаи от ХИВ/СПИН тази година  
Зареждане на данните ...
Смъртни случаи от рак тази година  
Зареждане на данните ...
Смъртни случаи от малария тази година  
Зареждане на данните ...
Цигари изпушени днес  
Зареждане на данните ...
Смъртни случаи от цигари тази година  
Зареждане на данните ...
Смъртни случаи от алкохол тази година  
Зареждане на данните ...
Самоубийства тази година  
Зареждане на данните ...
Световни разходи за нелегални наркотици тази година  
Зареждане на данните ...
Смърт при пътни катастрофи тази година  

Превод: Севдалина Пеева, редактор в Българският сайт за зелени технологии