אוכלוסיית העולם
מאחזר נתונים...
אוכלוסיית העולם הנוכחית  
מאחזר נתונים...
לידות השנה פרטים
מאחזר נתונים...
לידות היום פרטים
מאחזר נתונים...
מוות השנה  
מאחזר נתונים...
מוות היום  
מאחזר נתונים...
גידול האוכלוסייה בשנה זו  
 
ממשל וכלכלה
מאחזר נתונים...
הוצאה יומית בגין בריאות על-ידי ממשלות ברחבי העולם
מאחזר נתונים...
הוצאה יומית בגין חינוך על-ידי ממשלות ברחבי העולם
מאחזר נתונים...
הוצאה יומית בגין ביטחון (צבא) על-ידי ממשלות ברחבי העולם
מאחזר נתונים...
מכוניות שיוצרו השנה
מאחזר נתונים...
אופניים שיוצרו השנה
מאחזר נתונים...
מחשבים שנמכרו השנה
 
חברה ותקשורת
מאחזר נתונים...
ספרות - כותרים שראו אור השנה
מאחזר נתונים...
עיתונים שהופצו היום
מאחזר נתונים...
מכשירי טלוויזיה ברחבי העולם שנמכרו היום
מאחזר נתונים...
טלפונים סלולרים שנמכרו היום
מאחזר נתונים...
כסף שהוצא על משחקים היום
מאחזר נתונים...
משתמשי אינטרנט בעולם
מאחזר נתונים...
הודעות דוא"ל שנשלחו היום
מאחזר נתונים...
בלוגים - פוסטים שנכתבו היום
מאחזר נתונים...
טוויטר - ציוצים היום
מאחזר נתונים...
גוגל - חיפושים היום
 
סביבה
מאחזר נתונים...
יערות שהושמדו השנה (הקטרים)
מאחזר נתונים...
יבשה שאבדה בשל סחף השנה (הקטרים)
מאחזר נתונים...
פליטת פחמן דו-חמצני השנה (טונות)
מאחזר נתונים...
מדבור השנה (הקטרים) פרטים
מאחזר נתונים...
שחרור כימיקלים רעילים על-ידי גופי תעשיה לאוויר, קרקע ומקורות המים שלנו השנה (טונות)
 
מזון
מאחזר נתונים...
אנשים הסובלים מתת-תזונה בעולם
מאחזר נתונים...
אנשים הסובלים מעודף משקל בעולם
מאחזר נתונים...
אנשים שמנים בעולם
מאחזר נתונים...
אנשים שמתו מרעב היום
מאחזר נתונים...
הוצאה כספית לטיפול במחלות הקשורות להשמנה בארה"ב היום
מאחזר נתונים...
הוצאה כספית על תוכניות הרזיה בארה"ב היום
 
מים
מאחזר נתונים...
מים שנצרכו השנה (מיליארד ליטר)
מאחזר נתונים...
מקרי מוות ממחלות הקשורות למים השנה
מאחזר נתונים...
אנשים ללא גישה למים ראויים לשתייה
 
אנרגיה
מאחזר נתונים...
אנרגיה בשימוש ברחבי העולם היום (מגהוואט־שעה):
מאחזר נתונים...

- ממקורות שאינם מתחדשים (מגהוואט־שעה)

מאחזר נתונים...

- ממקורות מתחדשים (מגהוואט־שעה)

מאחזר נתונים...
אנרגיה סולארית שהגיעה לכדור הארץ היום (מגהוואט־שעה)
מאחזר נתונים...
נפט שאוב היום (חביות)
מאחזר נתונים...
נפט שנותר (חביות) פרטים
מאחזר נתונים...
מספר ימים לניצול יתרת השמן
מאחזר נתונים...
גז שנותר (שווה ערך חבית נפט) פרטים
מאחזר נתונים...
מספר ימים לניצול יתרת הגז
מאחזר נתונים...
פחם שנותר (שווה ערך חבית נפט)
מאחזר נתונים...
מספר ימים לניצול יתרת הפחם
 
בריאות
מאחזר נתונים...
מוות שנגרם על ידי מחלות מדבקות השנה
מאחזר נתונים...
מקרי מוות של ילדים מתחת לגיל 5 השנה
מאחזר נתונים...
הפלות השנה
מאחזר נתונים...
מקרי מוות של אמהות במהלך הריון השנה
מאחזר נתונים...
אנשים שנדבקו באיידס
מאחזר נתונים...
מקרי מוות כתוצאה מאיידס השנה
מאחזר נתונים...
מקרי מוות כתוצאה מסרטן השנה
מאחזר נתונים...
מקרי מוות כתוצאה ממלריה השנה
מאחזר נתונים...
סיגריות שעושנו היום
מאחזר נתונים...
מקרי מוות כתוצאה מעישון השנה
מאחזר נתונים...
מקרי מוות כתוצאה מאלכוהול השנה
מאחזר נתונים...
התאבדויות השנה
מאחזר נתונים...
הוצאות על סמים בלתי חוקיים בעולם השנה
מאחזר נתונים...
הרוגים כתוצאה מתאונות דרכים השנה

Translated from English by Seyed Morteza H and Gidi Farkash